Max två gäster per student

På grund av pandemin blir även årets studentfirande annorlunda. De lättnader som träder i kraft 1 juni påverkar inte studentutspringet på Kungsbackas kommunala gymnasieskolor.

Det blir ingen förändring när det gäller antalet anhöriga som kan delta i årets studentfirande. De nya rekommendationerna medger inte större sällskap än 100 personer utomhus vilket vi med liggande planering redan fyller.

Observera att utspringen inte är offentliga arrangemang för allmänheten.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten