Mer ansvar på besökaren till ett vård- och omsorgsboende

Från och med torsdagen den 17 juni ändras rutinen för säkra besök på kommunens vård- och omsorgsboende och mer ansvar läggs på besökaren.

Boendena kommer att fortsätta arbeta med bokade besök men ansvaret att ta del av instruktionerna överlämnas till besökaren. Det innebär bland annat att personal inte alltid möter upp för genomgång när besökaren kommer. Det kan finnas boenden som väljer att fortsätta med dörrvärdar eftersom varje boende själva bestämmer hur de ska arbeta så besöken blir så smidiga som möjligt. 
  
Ansvaret på dig som besökare innebär att du ska:   

  • Boka ditt besök, ett fåtal personer per besök rekommenderas  
  • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom  
  • Sprita dina händer innanför entrén   
  • Hålla avstånd till övriga på boendet, både boende och personal  
  • Inte vistas i gemensamhetsutrymmen  
  • Använda munskydd när du inte kan hålla avstånd eller om den du ska besöka inte är fullvaccinerad  
  • Följa myndigheternas rekommendationer för att förebygga smittspridning av covid-19  

Besöken sker utomhus, i respektive lägenhet eller på annan anvisad plats och kan nu ske utan speciella smittförebyggande åtgärder så som munskydd. Plexiglasskärmarna kommer att finnas kvar utomhus och kan användas för de som önskar.  

Alla som har en anhöriga som bor på något av kommunens vård- och omsorgsboende (även privata boende) kommer att bli informerade om hur besöken från och med nu kommer att gå till. Om smitta skulle komma in på ett boende trots att man arbetar med säkra besök kan en tillfällig stark avrådan från besök göras. Det aktuella boendet kommer då att kontakta anhöriga. 

- Samspelet mellan verksamheterna och anhöriga är väldigt viktigt och tillsammans tar vi ansvar för att besöken ska genomföras på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt, säger Helene Ljungqvist, verksamhetschef för de kommunala vård- och omsorgsboendena i Kungsbacka kommun. 

På kommunens korttidsenhet gäller fortfarande beslut om stark avrådan från besök. Anledningen till det är bland annat den höga omsättningen av patienter samt att alla patienter på enheterna inte är vaccinerade. Entrédörrarna till korttidsenheterna hålls låsta för att undvika oanmälda besök. Besök utomhus kan genomföras efter samråd med enheten.

Skyddsutrustning besökare 

Besökare uppmanas att använda munskydd på boendet om man inte kan hålla avstånd till personal eller andra boende. Om man ska besöka en person som inte är fullvaccinerad eller som valt att inte vaccinera sig rekommenderas besökaren att bära munskydd.  

Vill man ta med sin anhörig på till exempel en utflykt eller på besök till familjen kan det göras utan munskydd men man ska följa myndighetens råd och rekommendationer för att förebygga smitta.

Skyddsutrustning personal

Det sker även en förändring för personal när det kommer till skyddsutrustning. Det krävs inte längre visir vid patientnära arbete (inom två meter) men personalen ska fortfarande använda munskydd. Munskydd ska användas när avstånd inte kan hållas mellan personalen och mellan personal och patienter. Det krävs inte heller längre munskydd när personal vistas i en vårdlokal.