Digitalt magasin om Kungsbackas näringsliv

Kungsbacka står inför en spännande framtid och staden utvecklas för fullt. När centrum i Kungsbacka stad förtätas med både boende, kontor och verksamhetslokaler finns det helt nya möjligheter för både befintliga och nya företag att etablera sig på bästa läget i staden. Vi har dessutom mark för näringslivet där det finns möjlighetför företag att expandera och mer planeras.

Kungsbacka ligger i två starka tillväxtregioner. Vårt strategiska läge, den starka entreprenörsandan, en stad och kommun i tillväxt och att Kungsbacka är en fantastik och trygg plats att leva på gör att många företag som söker sig hit. Det är också många företag i Kungsbacka som vill växa och utvecklas här.

Kungsbacka har brett näringsliv med företag i fler än 550 branscher och en stark entreprenörsanda. Några av entreprenörerna möter du i vårt nya magasin och här finns också filmer och läsning kring Kungsbackas utveckling och möjligheter.

Välkommen att ta del av vårt nya magasin om Kungsbackas näringsliv.

Länk till magasinet

Magasinet är reklamfinansierat och ett samarbete med JS Sverige. Kungsbacka kommun har finansierat filmen Kungsbacka en befolkningsraket på Västkusten.

Kontakta gärna