Om älgkon i Vallda

Älgkon som sågs förra året i Vallda är tillbaka igen. Förra året upplevdes kon som aggressiv. Vi vill göra boende i området uppmärksamma på älgkon som har två kalvar.

Det handlar om motionsspåret Vallda Palta som även i år besöks av älgkon med två kalvar. I sociala kanaler har vi gjort invånare uppmärksamma på att älgen är tillbaka.

  • Det är Polisen man ska ta kontakt med om man är rädd eller blivit attackerad och vill göra en anmälan.
  • Kommunen kan inte ta beslut om att skjuta en älg. Det är Polisen som med stöd av Jaktlagen som kan göra det. Att skjuta en älg är sista utvägen, andra lösningar ska testas först.

Vid fara – anmäl ärendet om älg till Polisen 

Vid fara för människor rekommenderar Polisen att i första hand vända sig till lokalpolisen i Kungsbacka med anmälningarna eller telefon 114 14. 

Då det är kommunens mark har kommunen jakträtt under jaktsäsongen. På all kommunal mark som inte är för bostadsändamål finns jaktarrendatorer. Får man problem med vilt på kommunens marker under jaktsäsong kan man höra av sig till kommunens kundcenter som kan föra vidare informationen till innehavaren av jaktarrendet. Utanför fredningstiden kan kommunen ta hjälp av jägare. Att skjuta en älg är sista utvägen, om inga andra lösningar finns.

Tips vid möte med älg:

1) Respektera älgen, gå inte fram utan välj en annan väg.

2) Undvik lösa hundar som kan irritera eller skrämma älgen.

3) Om du måste mota bort en älg – tjoa, flaxa och gör dig extra stor.

4) Ge älgen utrymme att komma undan och se till att ha en egen flyktväg, exempelvis bakom ett träd.

Kontakta gärna