Saknas uppgifter i fakturor från Miljö & Hälsoskydd

I veckan skickade Miljö & Hälsoskydd ut fakturor till kunder med förskottsbetalning, det är både interna och externa fakturor. Tyvärr har det blivit otydligheter och det saknas uppgifter på fakturorna, det handlar inte om felaktiga belopp.

Vi har som mål att taxor och avgifter ska vara tydliga och att man ska förstå vad man betalar för. Nu har vi upptäckt att det saknas uppgifter på fakturan som skickats ut och att det ser otydligt ut.

Det rör sig om cirka 280 externa fakturor, alla är utskickade. Inga nya fakturor kommer att skickas ut. 

Fakturan är korrekt men otydlig

Det är under rubriken specifikation på fakturan där informationen om vilket ärende och fastighet som fakturan avser som är otydlig.

För verksamheter med flera fastigheter kan det bli otydligt vilken faktura som avser vilken fastighet. I övrigt är fakturorna korrekta, därför kommer inte några nya att skickas ut utan det är dessa fakturor som gäller.

Om vår taxa

Som en del i arbetet med ny taxa och avgifter fick alla verksamheter under våren beslut om förskottsbetalning samt vykortet med bland annat information om miljöavgifter. 

 Här kan du läsa mer om våra avgifter

Frågor om din faktura 

Har du frågor om din faktura kan du vända dig till Kungsbacka direkt. Hälsningar Miljö & Hälsoskydd.

Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se