Vassa snäckor vid Hanhals Holme

Badgäster har skadat sig i vattnet vid Hanhals Holme. Dykare har därför på nytt undersökt havsbotten och rensat bort vassa snäckor och ostron runt badplatsens brygga.

Under helgen har badgäster skurit sig i fötterna, när de hoppat i vattnet från bryggan vid Hanhals Holme.

Undersökning av botten

Inför badsäsongen varje år undersöker dykare våra badplatser för att kontrollera att det inte finns olämpliga eller farliga föremål på botten. Med anledning av olyckorna som inträffat under helgen, har vi idag måndagen den 21 juni gjort ytterligare en dykning vid Hanhals Holme.

Snäckor och ostron

Precis som tidigare år, så hittade dykarna endast vassa snäckor och ostron. Dykarna har nu rensat botten närmast bryggan och flyttat bort en del av de vassa snäckorna. 

Kontrollera botten 

Eftersom det inte är så djupt längst ut vid bryggan, rekommenderar vi att du tittar hur botten ser ut innan du hoppar i.  

 

För mer information, kontakta gärna

Glenn Andersson, enhetschef Teknik
0300-83 78 64
glenn.andersson@kungsbacka.se