Ekonomiska rådgivare 2021. Anna Björnör, Monalisa Appelgren, Joanna Språng och Anette Sternéus

Två rådgivare blir fyra – rejäl satsning på ekonomisk rådgivning

Enligt Konsumentverkets kartläggning var Kungsbacka kommun sämst i Sverige med en väntetid på 28 veckor för att få ekonomisk rådgivning. Men nu ska det bli ändring på det. De två rådgivarna har fått förstärkning och jobbar nu med målsättningen ”Sämst i Sverige ska bli bäst”.

Den genomsnittliga väntetiden för att få ekonomisk rådgivning i Sveriges kommuner är tre veckor, enligt Konsumentverkets kartläggning av budget- och skuldrådgivning 2021 som presenterades i slutet av april i år. Konsumentverket rekommenderar en väntetid på maximalt fyra veckor och kartläggningen visade att 257 kommuner klarade av målet. Kungsbacka hade den längsta väntetiden av alla kommuner i Sverige – 28 veckor.

I Kungsbacka kommun har det funnits en medvetenhet om detta, den långa kön har varit ett faktum sedan mars 2019, och redan innan Konsumentverkets kartläggning publicerats hade åtgärder vidtagits.

Mer pengar till verksamheten

I början av 2021 fattades ett beslut i förvaltningen för Service att omfördela tillgängliga medel inom verksamheten för att kunna ge ekonomisk rådgivning ett extra tillskott. Därmed kunde verksamheten utökas med en rådgivare som började 1 mars. När kommunens budget för 2022 klubbades i kommunfullmäktige nyligen stod det klart att Ekonomisk rådgivning kommer att ha tre tjänster även under nästa år.

– Jag är mycket glad att vi nu gör ytterligare satsningar inom området i och med budgetbeslutet för 2022. Vi satsar 700 000 kronor för att minska kö- och handläggningstiden för ekonomisk rådgivning, så att de som behöver stöd och hjälp ska få det inom skälig tid, säger Fredrik Hansson (C) ordförande i nämnden för Service.

Ytterligare förstärkning under 2021

Sedan slutet av april finns det dessutom en fjärde person som arbetar med att ge råd och handfast hjälp till dem som har problem med sin ekonomi. Den fjärde tjänsten, som finansieras med så kallade Coronapengar – särskild ekonomisk satsning 2021, kommer att finnas kvar året ut.

– Vi har som mest haft en kö på 104 personer och just nu är vi nere på 16 personer. Jag tror att kön är ett minne blott om någon månad, säger Anna Björnör, som har arbetat som ekonomisk rådgivare i Kungsbacka kommun sedan 1994.

Viktigt att få snabb hjälp

För den som har drabbats av ekonomiska problem är det viktigt att få snabb och kvalificerad hjälp. Det stöd som ges av den ekonomiska rådgivningen är många gånger avgörande för den enskilde och dennes familj och av stor betydelse även för samhället, sjukvården med mera.

– Än har vi inte sett hela vidden av den pågående pandemins skadeverkningar. Säkert blir det fler som kommer att behöva ekonomisk rådgivning på grund av arbetslöshet, utförsäkring och minskade inkomster, säger Anna Björnör.

Svenskarnas lån till konsumtion uppgår för närvarande till 242 miljarder kronor och ökar med 7 procent per år, samtidigt som de sammanlagda kraven hos Kronofogden är historiskt höga. Enligt Finansinspektionen går vart sjunde så kallat konsumtionslån till inkasso.

– Allt går väldigt snabbt idag, det är enkelt att handla på nätet och det leder alltför ofta till att många shoppar för pengar de inte har, säger Anna Björnör.

Långa kön är borta

Rådgivarna har märkt av att många tycker att det inte är någon idé att ställa sig i kö eftersom den har varit så lång.

– Med detta budskap hoppas vi att fler får möjlighet att få hjälp av oss för att få en ekonomi i balans, få hjälp med kartläggning av skulder eller en skuldsanering, säger Anna Björnör.

Ekonomisk rådgivning hjälper också till med en budget för den som flyttar hemifrån för första gången, köper bostad, flyttar ihop eller separera och för blivande pensionärer att planera sin ekonomi.

För information om Ekonomisk rådgivning, klicka här