Vill du göra en insats för ett barn?

Vill du göra en insats för ett barn, för en ung människa eller för en familj? Lever du i en trygg och stabil social relation, och känner att det finns plats och tid?

Då är du välkommen att bli familjehem och göra en insats för någon som behöver det.

Vi har ständigt behov av nya familjehem. Om du vill bli familjehem kan du läsa mer på vår sida om att vara familjehem. www.kungsbacka.se/familjehem

Kontakta gärna: 

Ring kundcenter Kungsbacka direkt för att komma i kontakt med familjehem eller mejla familjehem direkt. 

Familjehemsenheten 
Kungsbacka direkt: 0300-83 40 00
E-post: familjehem@kungsbacka.se