Volontärer ska ge äldre vind i håret i nytt projekt

Cykling utan ålder är ett ideellt projekt där volontärer cyklar med äldre på vård- och omsorgsboende. Nu söker Kungsbacka kommun fler volontärer som vill ge äldre en möjlighet att känna vinden i håret.

Cykling utan ålder är ett ideellt projekt som innebär att frivilliga så kallade cykelpiloter cyklar tillsammans med äldre på vård- och omsorgsboenden. Cykeln är en specialbyggd elcykel där cykelpiloten trampar och styr och passageraren sitter i en vagn framtill.  

Projektet startade i Danmark och har spridit sig över hela världen. Idag finns det i över 50 länder, 27 svenska kommuner och över 32 000 frivilliga cykelpiloter. Nu har Cykling utan ålder kommit till Kungsbacka och först ut är Signeshus vård- och omsorgboende. Fler boende kommer att köpa in cyklar och nu söker vi frivilliga cykelpiloter.  

- Cykelturerna ger möjlighet till nya kontakter, främjar hälsa och sprider glädje. Det kan exempelvis handla om att uppleva sommarens grönska, höra fåglarnas kvitter, åka förbi ungdomens kvarter, stanna till vid ett café eller bara få känna vinden i håret, säger Stephanie Edevåg, enhetschef på Signeshus vård- och omsorgsboende.

Vem kan bli cykelpilot?

De invånare som är intresserade av att bli cykelpiloter måste vara över 18 år men ut över det behöver man inga speciella kunskaper. Det enda kravet är att cykelpiloterna kan möta människor och vill bidra till att sätta en guldkant på tillvaron för de som bor på kommunens vård- och omsorgsboende.   

Den som vill bli cykelpiloter kommer att få en kort utbildning och introduktion för att sedan boka in sig på så många turer som man har lust med. Den som vill bli volontär kan kontakta Stephanie Edevåg, enhetschef på Signeshus vård- och omsorgsboende, för mer information.  

 
Kontakta: 
Stephanie Edevåg 
Enhetschef på Signeshus 
stephanie.edevag@kungsbacka.se 
0300 83 52 25