Hjälp oss förhindra spridning av invasiva arter

Gul skunkkalla, Jättebalsamin, Jätteloka och Parkslide är exempel på invasiva arter som sprider sig i Sverige. Det är viktigt att bekämpa sådana växter då de kan orsaka skador i naturen och på privat egendom.

Att arter är invasiva innebär att de sprider sig med lätthet och trycker undan annan växtlighet. Vi rekommenderar dig som är fastighetsägare att bekämpa dessa växter enligt de råd och anvisningar som tillhandahålls av Naturvårdsverket, du hittar informationen via länkarna nedan.

Anmäl också om du hittar en invasiv art i naturen eller trädgården på Artfakta.se:

Anmäl en invasiv art via Artfakta.se

Släng inte invasiva arter i egna komposter

På många platser i kommunen har det uppstått spontana komposter för trädgårdsavfall. På sådana har det slängts rester av bland annat Parkslide som nu sprider sig ohämmat i omgivande marker. För Parkslide räcker det med en pytteliten växtdel, så slår den rot och förökar sig.

Kommunen bekämpar flera sådana bestånd, men det är svårt. Vi har satt upp informationsskyltar där problemet har uppmärksammats.

Läs mer om att bekämpa och rapportera invasiva arter

Länkar:

Kontakta gärna