Kommunikation med föräldrar är det viktigaste för ungdomar

Att kommunicera är viktigt för att ha en god relation med sina föräldrar och att föräldrar visar intresse utan att vara dömande. Det är ett av resultaten från projektet som unga kommunutvecklare genomfört under tre veckor i Kungsbacka kommun i sommar.

Med hjälp av extrapengar från kommunstyrelsen har kommunen kunnat erbjuda fler ungdomar sommarjobb i år. Elva ungdomar har under några veckor haft som uppgift att undersöka vad kommunens invånare har för attityder och åsikter kring utvecklingsområdena fritid, föräldraskap, integration, stadsbyggnad och trygghet.

Jacob Leuchoviusm, som är utvecklare i Kungsbacka kommun och en av de som varit handledare för ungdomarna, berättar att syftet denna gång varit att genom kvalitativa intervjuer ta reda på hur de unga resonerar. 

-Sommarjobbarna tog sig an projektet med en gång. Cirka 300 personer har intervjuats under dessa tre veckor och de har jobbat fokuserat med analys i timmar. Det är väldigt starkt jobbat av dem och vi är jättenöjda, säger Jacob Leuchovius.  

Resultatet presenterades för kommunens politiker och tjänstemän

De unga kommunutvecklarna har haft ett stort fokus på att ställa många följdfrågor under sina intervjuer, där målet har varit att skapa en djupare förståelse för ungdomarnas inställning. Resultatet är nu sammanställt och presenterades för kommunens politiker och tjänstemän i början av juli. Slutsatsen är att det viktigaste för ungdomarna är en öppen kommunikation med föräldrarna. Många betonade betydelsen av den vardagliga kommunikationen och att ”föräldrar ska vara lika intresserade vid matbordet som när jag mår dåligt.” Det leder till en ökad förståelse och gör att ungdomarna inte känner sig ensamma i sina problem.  

-Många ungdomar som intervjuats har pratat om kommunikation som en viktig aspekt för att ha en god relation med sina föräldrar. Detta är ett resultat som nätverket Föräldrar emellan kommer bygga rekommendationer utifrån, säger Jacob Leuchovius.

Rapporten blir alltså en del av det arbetsmaterial som kommer användas som underlag i fortsatta utvecklingsprojekt. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att föra en dialog med invånarna kring frågor som berör dem och för att som kommun kunna erbjuda rätt samhällsservice och jobba med rätt frågor.

Vill du läsa hela rapporten?

Klicka här för att läsa kommunutvecklarnas rapport 2021