Nominera till Leva livet-priset

Nu är det dags att nominera till årets Leva livet-pris. Nytt från och med i år är att priset delas ut till ett arbetslag inom Vård & Omsorg. Det delas ut till dem som på olika sätta ökat tryggheten, välbefinnandet och livskvalitén för äldre.

Priset delas ut till ett arbetslag som genom sitt engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat arbetet på sin arbetsplats. Arbetet ska ha förbättrat samarbetet runt omsorgstagaren och bidragit till att stärka professionaliteten i yrkesutövandet. Arbetet ska också ha ökat tryggheten, välbefinnandet och livskvalitén för de som finns i våra verkssamheter inom förvaltningen för Vård & Omsorg.

Arbetslag

Priset är vanligtvis på 10 000 kronor, men i år är det 20 000 kronor eftersom det inte delades ut något pris under 2020.  Tanken är att priset ska fungera som uppmuntran och stimulans för medarbetare inom Vård & Omsorg. Det kan delas ut både till kommunalt anställda och privatanställda i kommunalt finansierad verksamhet.

Prissumman ska användas till kompetensutveckling inom något område som har anknytning till nämndens verksamhetsområde. Den kan ske fristående eller i kombination med annan aktivitet. De som tilldelats priset bestämmer närmare på vilket sätt pengarna ska användas. Samma arbetslag kan inte få priset två år i rad.

Alla kan lämna förslag

Omsorgstagare, anhöriga, personal eller andra kommuninvånare kan lämna förslag på pristagare. När du lämnar in ditt förslag ska du ha med en motivering för varför arbetsgruppen ska få priset. Förslaget ska innehålla vilka som föreslås får priser, motivering till förslaget och vem eller vilka som gett förslaget.

Utvärdering av förslag

Det är nämnden för Vård & Omsorgs presidium som gör en utvärdering av förslagen. Presidiet lämnar sedan ett förslag till nämnden för Vård & Omsorg, som beslutar en vinnare av priset. Priset delas ut av nämndens ordförande vid ett av fullmäktiges sammanträden.

Nominering

Skicka in din nominering senast den 30 september 2021 till:

Förvaltningen för Vård & Omsorg
Registrator
Borgmästaregatan 5A
434 32 Kungsbacka

Eller mejla till: vard.omsorg@kungsbacka.se

Nominera till Leva livet-priset - Kungsbacka kommun

Kontakta gärna
Registrator Cecilia Wahlgren
cecilia.wahlgren@kungsbacka.se
0300-83 82 01