Avrådan från bad tas bort – uppdaterad 27/8

På badplatserna vid Lerkil, Smarholmen, Hanhals holme och Gårda brygga har det avråtts från bad under en tid på grund av höga halter av bakterien Intestinala enterokocker. Den 27 augusti kom glädjande besked att analyserna av badvattnet visar på tjänligt. Det är därmed fritt fram att bada igen.

Uppdaterad: 27/8 kl 15.00

Tisdag den 24 augusti togs nya prover vid dessa stränder. Resultaten har nu kommit och halterna av bakterier har sjunkit och vattnet bedöms nu som tjänligt på dessa platser.

– Avrådan från bad tas nu bort från badplatserna Lerkil, Smarholmen, Hanhals holme och Gårda brygg. Skyltar om avrådan från bad som finns uppsatta på dessa stränder kommer att tas ner under fredagen. Det är nu fritt fram att bada igen på dessa platser, säger Josefine Bäckström, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Om våra badvattenprover

Den officiella badsäsongen är nu avslutad och Miljö & Hälsoskydd kommer inte att ta fler badvattenprover under 2021. Nästa provtagning beräknas till juni 2022. Vi uppmanar dock allmänheten att vara försiktiga med bad efter kraftiga regn.

Kungsbacka kommun kommer att fortsätta utredningen kring vad som kan ha orsakat de höga bakteriehalterna som uppmätts på några av kommunens badplatser under sommaren. 

Svar på frågor om badvatten finns på Hav- och vattenmyndigheten
Vill du veta mer om provresultaten hittar du det här.

Frågor och svar om badvatten finns på Hav- och vattenmyndigheten, du hittar det här: 

--------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad: 24/8 kl 08.00

Vi fortsätter att avråda från bad vid Hanhals holme, Lerkil och Smarholmen då halterna av bakterietypen Intestinala enterokocker, som uppmäts på dessa bad under  provtagningen i förra veckan är så pass höga att badvattnet räknas som otjänligt. Vi avråder även för bad på Gårda brygga- den södra stranden. På Sörvik (Vita sand) har avrådan tagits bort och det går bra att bada där nu.

 

Ingen avrådan från bad på:

Sörvik (Vita Sand), det senaste badvattenprovet visar nu på tjänligt. Bakteriehalten har sjunkit till normal nivå.

Vi avråder från bad på dessa ställen (tillsvidare):

  • Hanhals holme
  • Lerkil
  • Smarholmen
  • Gårda brygga södra (stranden). Skyltar sattes upp under måndagen 23/8

När vattnet bedöms som otjänligt innebär det att det finns en hälsorisk vid bad.

Säsongen för badvattenprovtagning är avslutad, men vi fortsätter utreda eventuella orsaker till de förhöjda halterna av Intestinala enterokocker som uppmätts i badvattenprover som visar på otjänligt. Vi återkommer när vi vet mer.

Detta innebär badvattenstatusen otjänligt:

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier av typerna E. coli och Intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Intestinala enterokocker finns i människors och andra varmblodiga djurs tarmar. Om dessa bakterier finns i ett vattenprov kan det tyda på det finns avföring eller avlopp i vattnet, så kallade fekala föroreningar. I dagsläget är det inget som tyder på att avloppsvatten skulle ha läckt ut.

Mer information:

Symptom, avrådan och andra frågor 

På Hav- och vattenmyndigheten kan du läsa mer om badvatten, sjukdomar och symptom man kan få av badvatten, även vad som menas med avrådan från bad. Läs mer på denna sida

Tidiagare information 

Här kan du läsa om tidigare avrådan från bad som publicerades den 19 augusti. 

Kontakt

Du kommer i kontakt med vårt kundcenter Kungsbacka Direkt på telefon 0300-83 40 00. Avdelningen för Miljö & Hälsokydd.