Ny tappning av medborgarundersökningen

Mellan 24-30 augusti skickas inloggning till medborgarundersökningen ut till 1 600 slumpmässigt utvalda personer i Kungsbacka kommun. I år finns det inte längre någon övre åldersgräns för att delta. Det har också tillkommit nya frågor om integration och jämlikhet.

Undersökningen genomförs av Statistikmyndigheten, SCB, på uppdrag av Kungsbacka kommun. Det tar cirka tio minuter att besvara enkäten som är ett viktigt verktyg för oss som arbetar med att utveckla servicen i Kungsbacka kommun.  

Vi använder resultatet bland annat till att följa upp hur väl vi når våra mål, ge återkoppling till medarbetare och för att hitta förbättringsområden i verksamheter. Medborgarundersökningen är ett av de sätt som vi lyssnar in våra invånare på. 

– Svaren ger oss en inblick i vad våra invånare tänker om våra verksamheter.  Därför blir enkäten ett viktigt verktyg för att vi ska kunna fortsätta förbättra den service som vi ger, säger Lisa Andersson, (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Övre åldersgränsen är borttagen 

Tidigare fanns en övre gräns på 84 år för att kunna ingå i urvalet. Från och med i år tas den övre åldersgränsen bort helt eftersom fler ska kunna tycka till om sin kommun. Frågorna kommer också att ställas på ett annat sätt än tidigare och även svarsskalan är ny. Tidigare har SCB använt en tiogradig svarsskala, men nu blir svarsskalan fyrgradig.  

Fler frågor inom vissa områden 

Det har lagts till fler frågor om exempelvis trygghet, möjlighet till inflytande och integration, utöver det innehåller enkäten frågor kring i stort sett samma saker som tidigare. Anledningen till förändringarna är att SCB har sett ett behov att bättre anpassa enkätens utformning, urval och frågor efter hur samhället ser ut idag.  

Rekordmånga kommuner deltar 

Att enkäten ändrat utformning och struktur gör däremot att det inte går att göra jämförelser tillbaka i tiden på samma sätt som tidigare. Däremot kommer vi att kunna få andra intressanta jämförelser i år eftersom det deltar fler kommuner än någonsin tidigare.  

Jämföra med riket och länet 

Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år. 

– Genom att dra ett urval från kommuner som inte själva deltar i undersökningen kan vi dessutom jämföra kommunernas resultat med riket och det egna länet. Det är en ny möjlighet i undersökningen för i år, säger Sofia Holsendahl, statistiker på SCB i ett pressmeddelande från SCB. 

 Vi vill bli ännu bättre 

När resultatet från undersökningen är klart analyseras det och används som underlag för olika beslut och utvecklingsinitiativ. Resultatet används bland annat för att följa upp mål, ge återkoppling till medarbetare och för att hitta förbättringsområden.  

Resultatet från undersökningen presenteras under den andra halvan av december månad. 

Har du inte fått årets medborgarundersökning men har något som du vill säga till kommunen?

Du kan exempelvis lämna synpunkter via Lämna en synpukt på vår hemsida så tar vi vidare det till rätt person/er. 

Fakta om medborgarundersökningen: 

  • I årets undersökning deltar 161 kommuner och totalt kommer 209 079 personer ingå i urvalet. 
  • Resultatet från undersökningen kommer under den andra halvan av december månad.
  • Undersökningen genomförs årligen av Statistikmyndigheten SCB på beställning av de kommuner som deltar, där Kungsbacka ingår. 
  • Antalet personer i SCB:s urval beror på kommunens storlek. Eftersom Kungsbacka har en befolkning på över 60 000 invånare skickas maxantalet, 1 600 enkäter, ut. Vem som får en enkät skickad till sig beror på slumpen.  
  • De personer som är slumpmässigt utvalda att svara på undersökningen kan antingen svara via pappersenkäten eller logga in med uppgifterna som SCB skickat ut på scb.se/medborgarundersokningen-info 
  • Inloggningsuppgifter till webbenkäten skickas ut mellan 24-30 augusti. Pappersenkäten skickas ut mellan 6-10 september
  •  kungsbacka.se/invanarenkat kan du se resultat från tidigare års medborgarundersökningar i Kungsbacka kommun. 

Om SCB  

Statistikmyndigheten SCB har som uppdrag att förse samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Undersökningarna som SCB genomför görs på uppdrag av regering, myndigheter, forskare och näringsliv.

Kontakta gärna

Madeleine Vilhelmsson, Projektledare
0300-83 47 63
madeleine.vilhelmsson@kungsbacka.se