Välkommen att söka stipendier

Senast den 15 september har du som är ungdom möjlighet att söka stipendier. Välkommen med din ansökan.

Stiftelsen Ann-Sophie och F C Hallgrens och Britten och Gunnar Gagnells fond riktar sig till ungdomar från Kungsbacka kommun, som går i gymnasiet, på universitetet eller i motsvarande utbildning och har särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Högst 10 000 kronor per termin delas ut för studerande vid universitet eller högskola och högst 5 000 kronor per termin för studerande på gymnasiet. Du behöver i din ansökan motivera med ord varför du har ett särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Stiftelsen Ann-Sophie och F.C. Hallgrens och Britten och Gunnar Gagnells fond