Fortsatt avrådan från bad vid några av våra badplatser – uppdaterad 19/8

Den senaste provtagningen visar att vattnet vid några av våra badplatser innehåller bakterier och vi avråder därför från bad där just nu. Vi tar nya prover under veckan och uppdaterar hemsidan när vi har nya resultat.

Observera att detta är gammal information. Den senaste informationen om avrådan från bad hittar du här: Ny information om avrådan för bad 24 augusti

Uppdaterad: 2021-08-19, klockan 13.30 – Fortsatt avrådan för bad

Avrådan från bad på Hanhals holme, Lerkil, Smarholmen och Sörvik (Vita sand) ligger kvar över helgen. Mycket regn och kraftiga vindar försenade provtagningen ett par dagar, men nu är nya prover tagna på dessa badplatser. Resultaten från dessa prover väntas först i början på nästa vecka. Avrådan om bad ligger alltså av säkerhetsskäl kvar minst över helgen. Vi återkommer efter det med mer information.

Kommunen har inte kunnat fastställa någon orsak till de höga halter av bakterien Intestinala enterokocker, som uppmätts på några av kommunens stränder förra veckan. Det finns inga uppgifter om att något utsläpp skulle ha skett i närheten av dessa stränder. Det är sannolikt att den senaste tidens regnande som medfört att oönskade ämnen följer med ut i havet och bidrar till den höga bakteriehalten i badvattnet.

Intestinala enterokocker finns i människors och andra varmblodiga djurs tarmar. Om dessa bakterier finns i ett vattenprov kan det tyda på det finns avföring eller avlopp i vattnet, så kallade fekala föroreningar. I dagsläget är det inget som tyder på att avloppsvatten skulle ha läckt ut.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 2021-08-16 klockan 13:00

Under sommarmånaderna tar vi regelbundet prov för att undersöka kvaliteten på badvattnet vid 16 av kommunens badplatser. Om ett badvattenprov visar på otjänligt badvatten sätter kommunen upp en tillfällig skylt där det framgår att vi avråder från bad.

De preliminära resultaten från provtagningen som utfördes 12 augusti visade på otjänligt vatten vid följande badplatser:

  • Sörvik, Vita sand
  • Hanhals holme
  • Smarholmen
  • Lerkil

När vattnet bedöms som otjänligt innebär det att det finns en hälsorisk vid bad.

Men vi rekommenderar generellt inte bad i samband med stora nederbördsmängder och/eller kraftiga vindar.

Via länken nedan får du information om hur vi arbetar för att kontrollerar och följer upp kvalitén på badvatten.

Dags för badvattenprovtagning