Bli förberedd om krisen kommer – se våra föreläsningar

Har du packat din krislåda och känner dig nöjd med att du skaffat en radio som drivs av solceller? Då är det dags att ta nästa steg i din egenberedskap. Ett av årets teman på Krisberedskapsveckans digitala föreläsningar är ”Överlev katastrofen, steget bortom krislådan”.

Krisberedskapsveckan pågår mellan 27 september och 2 oktober i Kungsbacka. Veckan är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Kungsbacka kommun. Syftet är att öka kunskapen om hur vi påverkas av- och kan förbereda oss inför olika samhällskriser.

Stärk din motståndskraft

I år är fokus att stärka din egenberedskap.

– Egenberedskap handlar om att kunna ha förnödenheter som exempelvis vatten och mat hemma, men också om andra delar såsom att lära känna dina grannar, tänka källkritiskt och fördelarna med att odla eget, säger Per-Martin Vesterberg, projektledare för årets Krisberedskapsvecka.

Under veckan kan du besöka kommunens monter i Kulturhuset Fyren. Här får du träffa medarbetare från kommunen och frivilliga försvarsorganisationer som ge dig tips och kunskap på temat egenberedskap.

Föreläsning om översvämning

Krisberedskapsveckans första digitala föreläsning hålls tisdag 28 september och temat är ”översvämningsrisker i Kungsbacka”. Det är samhällsplanerare Christian Carlsson, Specialist krisberedskap Albin Noreen och miljöingenjör Charlotte Bourghardt som tillsammans pratar om risken för översvämning i vår kommun, hur det kan drabba oss och vad vi tillsammans kan göra åt det.

Bli ännu mer beredd

Veckans andra föreläsning hålls på torsdag av Torbjörn Selin, överlevnadsinstruktör och författare, som tipsar dig som vill känna dig ännu tryggare när krisen drabbar samhället. Torbjörns paroll är ”Egenberedskap, inte bara en låda, du själv blir en resurs för dina medmänniskor och samhället som helhet”.

Tips! Lägg in länkarna i din kalender

Översvämningsrisker i Kungsbacka

Tisdag 28/9 kl. 18.30-19.30
Länk till föreläsningen: https://youtu.be/5BKK4NwJHjM

Överlev katastrofen, steget bortom krislådan

Torsdag 30/9 kl. 18.00-19.30,
Länk till föreläsningen: https://youtu.be/dnVEDgmryO8

Tips är att boka tiden i din digitala kalender redan nu och lägga in länken där för att slå på den lagom till föreläsningen startar! Du kan även se föreläsningen i efterhand via www.kungsbacka.se/krisberedskapsveckan.

Kontaktperson

Projektledare och specialist krisberedskap Per-Martin Vesterberg
per-martin.vesterberg@kungsbacka.se
0300-83 79 61