Dags att söka pengar ur Arvid och Hildur Anderssons donation

Nu är det dags att ansöka om pengar ur Arvid och Hildur Anderssons donation. Pengarna ska användas för vård av behövande äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Ansök senast 31 oktober.

Kriterier

Arvid och Hildur Anderssons donation är en fond som riktar sig till flera målgrupper. Det som är gemensamt är att den som ansöker måste bo i Släps församling, vilket innefattar områdena Vallda, Kullavik och Särö. Gemensamt är också att behovet inte ska kunna tillgodoses genom allmänna medel eller andra bidrag.

Äldre, sjuka och funktionsnedsatta

En gång om året, på hösten, ska pengar delas ut till vård av behövande äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Vad vård innebär och om du kan få pengar är individuellt och därför uppmanar Kungsbacka kommun alla som är intresserade att göra en ansökan. När ansökan har kommit in så utreder en tjänsteperson om den uppfyller kriterierna. Ansökan ska vara inne senast den 31 oktober.

Utbildning av unga

En gång om året, på våren, ska pengar delas ut till utbildning av unga, i första hand gymnasiala eller eftergymnasiala studier. Ansökan ska vara inne senast den 1 februari.

Så fungerar det

Det är tre förvaltningar i Kungsbacka kommun som, beroende på målgrupp, tar emot ansökningarna. Det är respektive nämnd som föreslår hur pengarna ska fördelas och det är kommunstyrelsen som fattar beslut om fördelningen.

Nämnden för Vård & Omsorg delar ut en fjärdedel av pengarna till vård av behövande äldre. Nämnden för Individ & Familjeomsorg delar ut en fjärdedel av pengarna till vård av personer som är sjuka eller har en funktionsnedsättning. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad delar ut hälften av pengarna till utbildning av unga.

Skicka in ansökan

Personer som är 65 år eller äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning måste skicka in följande tillsammans med ansökan. Det behövs för att kommunen ska kunna utreda ansökan.

  • Kopia av den senaste inkomstdeklarationen
  • Personbevis (beställs hos Skatteverket)
  • Underlag som styrker fysisk funktionsnedsättning

Blanketten för ansökan finns till höger, längst upp på sidan. Blanketten kan även hämtas eller beställas genom att Kungsbacka kommuns kundcenter Kungsbacka direkt kontaktas på deras telefonnummer 0300-83 40 00 eller e-postadress info@kungsbacka.se

Stiftelsen är registrerad hos länsstyrelsen under nummer 849400-4834.

 

Kontakta gärna

Registrator Cecilia Wahlgren
Vård & Omsorg
cecilia.wahlgren@kungsbacka.se
0300-83 82 01

Kontakta gärna

Registrator Erika Sköld 
Individ & Familjeomsorg
0300-83 89 78
erika.skold@kungsbacka.se