Kungsbacka klättrar i företagsklimatsranking

Svenskt Näringsliv släpper idag rankingresultatet över det lokala företagsklimatet 2021. Kungsbacka klättrar 20 placeringar och hamnar på plats 99 av landets 290 kommuner.

På rätt väg

Varje höst släpper Svenskt Näringsliv rankingen över det lokala företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner. I våras så släpptes den enkätundersökningen som är en del av rankingen, där ger företagen i Kungsbacka ett högre betyg på det sammanfattande omdömet som väger tungt i rankingen.

– Vi är på rätt väg sedan fyra år tillbaka med en trend som pekar uppåt. Det ger kraft i det fortsatta arbetet. Vi har insatser på många förvaltningar och känner ett gemensamt ansvar för att förenkla för näringslivet i Kungsbacka, säger Malin Aronsson kommundirektör Kungsbacka kommun.

Vi jobbar tillsammans med näringslivet

Arbetet för att nå Västsveriges bästa företagsklimat är tydligt i Kungsbacka och genomsyrar hela kommunen. Det som är avgörande för att lyckas med insatserna är att vi har ett tätt samarbete med våra företagare.

– Dagens resultat är glädjande och återigen ett kvitto på att insatserna vi gör tar oss framåt. Avgörande har varit de täta dialoger vi haft med näringslivet under många år och det är med utgångspunkt från de utmaningar vi fått till oss som vi grundat utvecklingsarbetet, säger Elinor Filipsson näringslivschef Kungsbacka kommun.

Bättre attityd och en trygg och säker kommun

I årets undersökning så ökar Kungsbacka kring frågan om tjänstemäns attityder, Kungsbacka står sig också starkt i frågor som rör infrastruktur såsom, mobilnät och bredband. Företagen uppfattar också Kungsbacka som en trygg och säker plats att bedriva företag på.

Det ska vara lätt att göra rätt i Kungsbacka

Kommunens service vid handläggning av företagsärenden är ett tydligt fokus i utvecklingsarbetet och en fråga där företagarna ser fortsatt utvecklingspotential. Insatsen Lätt & Rätt ska göra det enklare för företag att göra rätt. Utvecklingsarbetet ska leda till ett rådgivande förhållningssätt, en enklare och snabbare handläggning och en kommunikation som är enkel och begriplig. Avgifter och taxor ska vara tydliga så att företagare förstår och kan förutse vad de betalar för.

– Vi är glada att företagen upplever en förbättrad attityd i kontakten med oss i olika ärenden. De senaste månaderna har vi inte haft någon kö på företagsärenden på bygglov vilket är positivt. Vi vill upplevas som rådgivande och serviceinriktade i vår myndighetsutövning. Vi fortsätter arbeta vidare med våra insatser med Lätt & Rätt som vi fokuserar på framöver säger, Katarina Öryd, förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen.

Det är inte bara Svenskt Näringslivs undersökning som indikerar att Kungsbacka är på rätt väg. Även i nöjd kundundersökning, Insikt så upplever företagen i Kungsbacka en ökad service och en bättre dialog med kommunen.

Ett starkt näringsliv och fler arbetsplatser

När vi tittar på hur företagandet i stort utvecklas är Kungsbackas styrkor att vi har en stor andel människor som arbetar och fler som startar företag. Vi har också mycket företagsamma invånare. En av våra utmaningar är att skapa en större lokal arbetsmarknad. Vi behöver fler arbetstillfällen i Kungsbacka.

– I en expansiv och attraktiv stad där stora delar av centrum ska utvecklas ser vi stora möjligheter för att det också etableras nya företag och nya arbetstillfällen. Då är det viktigt att vi går mot målet Västsveriges bästa företagsklimat, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson

Kontaktpersoner

Elinor Filipsson, Näringslivschef, 0300- 83 44 89, elinor.filipsson@kungsbacka.se

Katarina Öryd, Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen, 0300- 83 39 93, katarina.oryd@kungsbacka.se

Malin Aronsson, kommundirektör, 0300-83 42 32, malin.aronsson@kungsbacka.se

Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande, 0300-834274, lisa.andersson@kungsbacka.se

Läs mer om våra insatser och undersökningen här: