Kungsbacka kommun vill höja kunskapen om kris och beredskap

Under några veckor hösten 2021 kommer invånarna i Kungsbacka kommun ha möjlighet att på olika sätt höja sin kunskap om krisberedskap och totalförsvar.

Vad händer om elen slås ut i flera dygn eller om vattnet slutar rinna? Och vad är en krislåda och varför är den så viktig att ha hemma? Som individ är du en viktig pusselbit i samhällets krisberedskap.

- Vi kommer att genomföra Totalförsvarsdagen på kommunens gymnasieskolor tillsammans med bland annat Försvarsmakten och sen den årliga Krisberedskapsveckan som vi genomför tillsammans med Frivilliga försvarsorganisationer. Dessutom kommer Försvarsmakten tillsammans med Länsstyrelsen hålla en hemvärnsövning i Halland samtidigt. Jag ser verkligen fram emot att få möjlighet att göra oss ännu mer motståndskraftiga mot samhällsstörningar här i Kungsbacka, berättar Lotta Blomqvist.

Hemvärnsövning i Halland

I Halland finns 45.e hemvärnsbataljonen som under vecka 38 genomför en stor krigsförbandsövning i södra Halland. Där medverkar ett stort antal soldater från Kungsbacka kommun. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Huvuduppgiften är att med hög beredskap skydda och bevaka viktiga anläggningar och verksamheter, både i fred och i krig. Hemvärnet stödjer även samhället vid till exempel skogsbränder, översvämningar och eftersök av försvunna personer.

Totalförsvarsdagen

Under vecka 38 arrangeras Totalförsvarsdagen av Försvarsmakten i samarbete med flera olika samhällsaktörer. Dagen/dagarna riktar sig till elever i årskurs två på gymnasiet. Syftet är att göra ungdomarna rustade för att klara sig i lägen av kris och konflikter. Det handlar om hur samhället ska kunna fungera i en kris och hur alla vi som bor i Sverige tillsammans ska försvara vårt land. På grund av pandemin är det ett digitalt utbildningspaket med filmer och diskussionsfrågor.

Krisberedskapsveckan

27 sep-2 oktober arrangeras krisberedskapsveckan av Kungsbacka kommun tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet är att höja kunskapen kring kriser och vad man själv kan göra för att förbereda sig på bästa sätt. Invånarna kommer bland annat kostnadsfritt kunna ta del av föreläsningar, få information på webben och besöka vår utställning i kulturhuset Fyren.
Läs mer här
 

Kontakta gärna 
Lotta Blomqvist, säkerhet- och beredskapschef Kungsbacka kommun 
0300-83 78 77
charlotte.blomqvist@kungsbacka.se