Bild visar en glad person som står i en nybyggd lokal i Kungsbacka.

Lokalbehov möts med en långsiktig lokalplanering!

Kungsbacka kommun växer snabbt, många flyttar hit och fler verksamheter etablerar sig, och det är vi glada för. Fram till år 2050 förväntas hela kommunen växa till 130 000 invånare, från dagens cirka 86 000 invånare. Det innebär att Kungsbacka kommun måste ha en god framförhållning på vilka lokalbehov som kommer att uppstå, både vad det gäller bostäder, men också exempelvis skolor och vård- och omsorgsboenden.

Lokalplan 2022 – 2026 ska säkerställa lokalbehoven

I somras godkände kommunfullmäktige Kungsbacka kommuns lokalplan för perioden 2022 - 2026. Planen listar de investeringsbehov som Kungsbacka kommun ser, och planerar att omsätta till projekt under den här perioden.

Kungsbacka kommun kommer bland annat att bygga boende med särskild service i Söderstaden, flera vård- och omsorgsboenden, nya förskolor och skolor samt en idrottshall i fullmått i Björkris. Vissa av nybyggnationerna innebär att tillfälliga paviljonger och andra lokaler på olika ställen i kommunen istället kan tas bort.

Samnyttjande av lokaler är resurseffektivt och skapar mötesplatser

Ett sätt att använda lokaler i Kungsbacka mer effektivt är att samnyttja dem. Det gör vi genom att lokaler, eller delar av en lokal, kan användas för flera verksamheter. Till exempel planeras samnyttjande av lokaler i Anneberg. Här kommer förskola, vård- och omsorgsboende samt boende med särskild service att rymmas i samma byggnad och verksamheterna kommer till exempel kunna använda samma kök och parkering. Genom att samnyttja lokaler blir investeringarna mer ekonomiskt hållbara på lång sikt.

Hur går planeringen av lokaler och boenden till?

Nämnderna i Kungsbacka kommun lämnar in vilket behov av lokaler och boenden som finns. Därefter prioriteras behoven och en planering för lämplig lokallösning tas fram. Innan ett beslut fattas om att en lokallösning ska tas med i lokalplanen, bedöms projektet också utifrån investerings- och driftkostnad. Slutligen hamnar lokalplanen hos kommunfullmäktige för godkännande. Vid ett godkännande blir lokalplanen en del av Kungsbacka kommuns budget.

Alla investeringar

Klicka här och gå till kapitlet Lokaler och boenden på sidan 44 för att läsa om alla investeringar eller förändringar av lokaler och boenden som Kungsbacka kommun planerar att göra under åren 2022 - 2026.

Kontakta gärna

Maria Rosenberg, verksamhetschef på förvaltningen för Service
maria.rosenberg@kungsbacka.se
0300-83 44 30

Semir Robovic, lokalplanerare på förvaltningen för Service
semir.robovic@kungsbacka.se
0300- 83 89 09