Nu hissar vi regnbågsflaggan

Blickar ni uppåt vid Stadshuset i dag till och med 3 oktober kommer ni att se regnbågsflaggan vaja. Anledningen är att vi hissar flaggan för att uppmärksamma att West Pride snart sätter igång i Göteborg.

West Pride-festivalen pågår mellan den 27 september och 3 oktober och är en konst- och kulturfestival som skapar trygga rum för HBTQI-personer* och lyfter upp normkritik och HBTQI-personers livssituation.

- I Kungsbacka väljer vi att flagga med regnbågsflaggan för att visa att vi värnar om alla människors lika värde. Alla har rätt att vara den de är oavsett exempelvis sexuell läggning eller könstillhörighet, säger Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Flaggperioden för oss i Kungsbacka är densamma som i Göteborg och pågår mellan den 20 september och 3 oktober.

Flaggar för rätten att vara sig själv

West Pride arbetar för en jämlik värld och ett jämlikt Sverige fritt från fördomar och trakasserier.

- Att vi flaggar i Kungsbacka är ett sätt att visa vilken värdegrund vi står för. I Kungsbacka arbetar vi aktivt med Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål där två av målen är särskilt knutna till West Prides värderingar, säger Malin Aronsson.

Det femte målet i Agenda 2030 handlar om jämställdhet och att leva ett liv fritt från våld och diskriminering. Mål nummer tio i Agenda 2030 handlar om minskad ojämlikhet och bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av tillexempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

- Vi vet att det fortfarande pågår diskriminering bland HBTQI-personer och att vi behöver fortsätta arbeta med att alla ska känna att de kan vara sig själva utan att bli tillexempel diskriminerade eller trakasserade. Att hissa flaggan är ett sätt att visa att vi stöttar rätten att vara sig själv, säger Lisa Andersson.

Läs gärna mer på www.westpride.se

Läs mer om de globala hållbarhetsmålen här

* HBTQI är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson.

Kontakta gärna

Kontakta gärna