Restriktionerna lättar – trängseltillsyn upphör

Den 29 september slutade Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen att gälla. Det innebär att det inte längre finns några krav på åtgärder för de som driver serveringsställen som restaurang, café och pub.

Begränsningarna av storleken på och avståndet mellan sällskap har tagits bort, det finns inte längre några föreskrifter som reglerar till exempel trängsel. Kommunen kommer därför att sluta med sin trängseltillsyn. Hittills i år har Miljö & Hälsoskydd gjort 125 trängselkontroller i Kungsbacka för att stoppa smittspridningen av covid-19.

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut att de tillfälliga smittskyddsåtgärderna nu kan upphöra helt. När föreskrifterna inte längre gäller saknas en definition av vad trängsel är. Smittspridningsläget kräver inte heller några särskilda avståndskrav mellan besökare.

Detta gäller på serveringsställen efter den 29 september

  • Kravet på sittande servering på restauranger tas bort. 
  • Begränsningen på åtta personer i ett sällskap inomhus på restaurang, pub och café tas bort. 
  • Begränsningarna på avstånd mellan sällskap tas bort. 
  • Deltagartak för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. 
  • Dans blir tillåtet.  

Till dig som driver verksamhet

Vi har samlat information till dig som driver en serveringsverksamhet om vad som gäller och den lagstiftningen som gör det möjligt att på nytt införa restriktioner om smittläget skulle förvärras. Vi har också skickat ut information via e-post till krögare.

Läs mer här

Du når medarbetare på Miljö & Hälsoskydd genom kundcentret Kungsbacka direkt.

Kontakta gärna