Säkra besök även efter den 29 september

Vi kommer att fortsätta med säkra besök på vård- och omsorgsboendena. Men däremot minskar antalet platser på covid-korttidsenheten och de tillfälliga lösningarna med korttidsplatser och växelvård som varit under pandemin avvecklas.

Den 29 september lättar många av restriktionerna och samhället öppnar sakta upp igen. Men eftersom vi fortfarande är i en pandemi kommer vi att fortsätta att arbeta med säkra besök på våra vård- och omsorgsboende. Detta för att minska risken för att våra boende ska smittas av covid-19. 

Det innebär bland annat att besökare fortfarande behöver boka sitt besök för att verksamheten ska ha uppsikt över antalet besök som sker samtidigt.

Rekommendationerna är tillsvidare:  

  • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom, även lindriga 
  • Boka ditt besök, gärna ett fåtal personer per besök 
  • Sprita dina händer innanför entrén  
  • Hålla avstånd till övriga på boendet, både boende och personal 
  • Vistas inte i gemensamhetsutrymmen 
  • Använd munskydd när du inte kan hålla avstånd eller om den du ska besöka inte är fullvaccinerad 
  • Besöken sker i lägenheten eller annan utvald mötesplats 

Dagomsorgen ökar antalet deltagare

I maj öppnades dagomsorgens verksamheter upp igen med anpassningar utifrån den rådande pandemin. Begränsningen var då max fyra deltagare per verksamhet. Efter sommaren gjordes en utredning och riskanalys. Den visade att de lokaler som kan ta emot upp till sex deltagare och ändå arbeta med smittförebyggande åtgärder, så som att hålla avstånd, har möjlighet att göra det.

Det kommer att vara lokalens storlek som avgör om man kan ta emot fler deltagare än fyra.

Platser på korttidsenhet och växelvård

Den tillfälliga lösningen gällande korttidsplatser och växelvård som varit under pandemin upphör. I praktiken betyder det att den tillfälliga covid-avdelningen som varit på Smedjan avvecklas, med undantag för två platser som kommer att finnas kvar vid behov av vård och omsorg för omsorgstagare eller patienter med covid-19. De tillfälliga korttidsplatserna på Särö vård- och omsorgsboende avvecklas. Platser för växelvård är nu Smedjans korttidsenhet samt Vickans vård- och omsorgsboende.

Kontakta gärna