Ändrade öppettider för korttidsverksamheterna

Från den 1 februari 2022 ändrar vi våra öppettider för korttidsverksamheterna, korttidshem och lägerverksamhet med och utan övernattning.

Korttidsvistelse är en insats som beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Åndrade öppettider från 1 februari

Den 1 februari 2022 ändrar vi öppettiderna för korttidsvistelse så att det blir gemensamma öppettider för alla verksamheterna. Korttidsverksamheterna kommer att ha öppet vardagar efter skola och fritids. Möjligheten att övernatta och åka till skolan eller hem dagen efter finns kvar som vanligt. Korttidsverksamheterna fortsätter även att ha öppet på helgerna.

Rätt stöd med rätt kompetens

Syftet med korttidsvistelse är att erbjuda den enskilde miljöombyte och rekreation samt avlastning för föräldrar eller annan närstående. I vårt uppdrag ingår inte att avlasta skola eller fritids.  

Förvaltningen strävar efter att ge våra brukare rätt stöd med rätt kompetens i alla våra insatser. Efter en omorganisation där vi har samlat alla våra korttidsverksamheter under verksamheten stöd i hemmet och sysselsättning, såg vi över och beslutade om gemensamma öppettider för att kunna ge rätt stöd med rätt kompetens till brukarna.

Information till berörda

Detaljerad information om förändringen har skickats till alla berörda vårdnadshavare, anhöriga och/eller företrädare i början av 2022. 

Läs mer om korttidsvistelse. 

 

Kontakta gärna

Diana Brovall, verksamhetschef stöd i hemmet och sysselsättning 
diana.brovall@kungsbacka.se  
0300 – 83 51 34 

Anneli Ström, enhetschef korttidsverksamhet 
anneli.strom@kungsbacka.se 
0300 – 83 74 65