Elever som studerar

Skolstart vårterminen 2022

Vårterminen för Kungsbacka kommuns grundskolor och gymnasieskolor startar den 10 januari. Välkommen tillbaka!

Skolstart på grundskolan

Grundskolorna startar vårterminen den 10 januari. Via länken hittar du mer information läsårstider och studiedagar för Kungsbackas grundskolor.

Läsårstider och ledigheter i grundskolan

Skolstart på gymnasieskolorna

Måndagen den 10 januari 2022 är det studiedag på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor. Vårterminen startar tisdagen den 11 januari 2022.

Läsårstider gymnasiet

Påverkan med anledning av covid-19

  • Närundervisning och öppna verksamheter är fortfarande huvudregeln i våra skolor.
  • Det är fortsatt viktigt att stanna hemma när man är sjuk och att vara noga med att tvätta händerna.
  • Folkhälsomyndigheten har gett oss rekommendationer om hur vi kan arbeta förebyggande för att minska smittspridning av covid-19 och andra smittsamma sjukdomar i skolan.
  • Det finns möjligheter att vid behov stänga lokaler och övergå till distansundervisning för en grupp eller klass om det behövs för att förhindra smittspridning. Det görs i så fall efter avstämning med Smittskydd Halland.