Anneberg och Älvsåker

Foto: Katarina Strandberg

Annebergs centrum

Aktuellt

Markanvisningstävlingen är klar och Serneke vann tävlingen. Tillsammans med Serneke arbetar kommunen med att ta fram ett samrådsförslag för detaljplan.

Här kan du läsa mer om markanvisningstävlingen.

Beskrivning

Planprogrammet syftar till att pröva lämpligheten att komplettera Anneberg med ett kommersiellt centrum och cirka 100 eller fler nya bostäder. Planområdet har utökats med fastigheten Alafors 3:3 för att ge möjlighet att planera för kommunal service inom området. 

Målsättningen är att skapa ett fungerande centrumområde med olika funktioner med verksamheter, mötesplatser och bostäder. Bostäderna ska ha olika innehåll och upplåtelseform och minst en tredjedel av bostäderna ska vara hyreslägenheter.

En ytterligare målsättning är att utforma programområdet så att tågpendlingen upplevs enklare, säkrare och mer attraktiv för invånarna i hela Anneberg. Det nya området ska knyta ihop de olika delarna i Anneberg och på så sätt uppmuntra till att gå och cykla mellan ortens olika delar..

Det här ska planläggas

  • Cirka 100 eller fler nya bostäder
  • Centrumfunktioner

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna