Anneberg och Älvsåker

Foto: Trafikverket

Lerbergsvägen GC-väg

Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs Lerbergsvägen, delen Höglanda-Anneberg.

På vägen samsas idag gående, cyklister, bilar och tung trafik om samma utrymme. Förstudien behandlar möjligheterna att förbättra de oskyddade trafikanternas situation längs vägen.

Vägplan

Trafikverket har tagit fram en vägplan med förslag på en ny gång- och cykelväg längs väg 975, Lerbergsvägen, delen Höglanda-Anneberg.

Byggstart

Byggnation pågår. GC-vägen beräknas vara klar under november 2019. Entreprenören avser att starta i söder (det vill säga utmed Höglandavägen) och bygger sedan norrut. Entreprenör är Varbergs Anläggningsservice AB.

När byggnationen är klar kommer GC-vägen att knyta samman Anneberg med befintlig GC-väg utmed Höglandavägen.

För mer information, kontakta

Projektledare Marie Lindh
0300-83 41 10
marie.lindh@kungsbacka.se

Denis Nähring
Markförhandlare Kungsbacka kommun
0709-91 19 37
denis@nahringfastigheter.se

Byggledare Kungsbacka kommun
Michael Löfgren
0300-83 89 27
michael.lofgren@kungsbacka.se