Anneberg och Älvsåker

Skårby 2:3

Aktuellt

Planen är just nu pausad. Nästa steg är politiskt beslut om att anta detaljplanen. 

Byggnadsnämnden har beviljat tidsbegränsat bygglov för flerbostadshus under perioden 2018-12-13 till och med 2023-12-13. 

Beskrivning 

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett boende för ensamkommande barn och unga. På platsen finns idag en tillfällig byggnad för ensamkommande med ett tillfälligt bygglov. Detaljplanen innebär att en perma­nent byggrätt för boende skapas inom området. 

Tidsplan

Oklart just nu. 

Exploatör

Kungsbacka kommun

Status och dokument

Kontakta gärna