Anneberg och Älvsåker

VA-sanering Kyrkotorp

Kungsbacka kommun VA-sanerar cirka 250 fastigheter i Älvsåker-Kyrkotorp. VA-sanering innebär att enskilda avlopp ersätts med ledningar som leder avloppsvattnet till ett av kommunens reningsverk, och i de flesta fall även att dricksvatten från egen brunn ersätts med kommunalt dricksvatten.

Etapp 2 och 3

Entreprenaden pågår och omfattar cirka 90 fastigheter. Utbyggnaden beräknas vara klar i början av 2018. Fastighetsägare får ett informationsbrev med VA-karta och VA-ansökan preliminärt under första halvåret 2018.

Etapp 4

Omfattar ungefär 150 fastigheter, markerade fastigheter på översikten under Dokument nedan ingår i etapp 4. Beräknad tid för färdigställande 18-22 månader. Fastigheter som ligger i direkt anslutning till området kommer eventuellt att kunna anslutas via avtal.

Uppdatering november 2018: Etapp 4 är nu annonserad för offentlig upphandling. Sista anbudsdag är 6 januari 2019 vilket innebär att en utbyggnad kan påbörjas i februari 2019 om allt går enligt plan. Berörda fastighetsägare kommer under vecka 3 2019 att få en inbjudan till informationsmöte. Inbjudan kommer med post och innehåller uppgift om datum för mötet.

På informationsmötet närvarar kommunens projektledare och byggledare samt entreprenören. Vi gör en genomgång av hur entreprenaden kommer att genomföras och hur den kommer att påverka de som bor i området under byggtiden. På mötet ges också möjlighet att ställa frågor.

Kontakta gärna

VA-ingenjör Mikael Fellman
0300-83 46 54
mikael.fellman@kungsbacka.se