Anneberg och Älvsåker

Älvsåkers Kyrkotorp 1:18 m.fl.

Upphävandeplan för Älvsåkers Kyrkotorp 1:18 m fl. 

Aktuellt

Nu sammanställer vi de synpunkter som kom in i samband med samrådet. Samrådet avslutades 17 oktober 2018.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna