Åsa

Åsa 3:205 och 3:303

Aktuellt

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Beskrivning

Planområdet ligger söder om Åsa äldreboende längs Pölagårdsvägen och Stinas väg. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i en till två våningar. Eksta är byggherre för projektet och har planerat för att uppföra seniorbostäder inom området. Idag består området av planerad parkmark och kvartersmark för äldreboendet. 

Det här ska planläggas

Detaljplanen innebär att 19 seniorbostäder kan uppföras inom planområdet i fyra byggnadskroppar i en till två våningar.

Status och dokument

Kontakta gärna