Åsa

Palmeby & Elfving arkitekter

Ölmanäs 1:17, nytt stall

 

Detta planeras

Bygglovet som har kommit in till oss avser nybyggnad av tre stall med plats för 84 hästar och cirka 20 hästskötare. I planerna ingår också träningsbanor samt hagar för travhästar. Åtgärden är placerad på mark som ligger utanför planlagt område. Fastigheten har befintlig hästverksamhet och antalet hästar uppges bli ungefär samma som tidigare.

Kontakta gärna

Kontakta gärna