Fjärås

Må 3:15

Aktuellt

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är samråd, där du har möjlighet att tycka till om förslaget. Men först ska detaljplanen för Må 3:13 bli klar.

Beskrivning

Detaljplanen innebär möjlighet att uppföra byggnation med inriktning på särskilt boende och bostäder inom fastigheterna Må 3:15 och Må 3:100.

Det här ska planläggas

  • Särskilt boende
  • Bostäder

Status och dokument

Kontakta gärna