Fjärås

Varbergsvägen GC-väg

Trafikverket tillsammans med Kungsbacka kommun bygger en gång- och cykelväg längs med Varbergsvägen (väg 939) på sträckan mellan Torpavägen och Torkelstorpsvägen.

Den aktuella sträckan är 2,4 km lång och ett projekt inom projektet Kattegattleden för att binda ihop denna på ett trafiksäkert sätt. Kungsbacka kommun ser också sträckan som en första pusselbit till en framtida gång- och cykelväg längs med hela Varbergsvägen mellan Kungsbacka stad och Åsa.

Bygget startade i maj 2018 och beräknas vara klart hösten 2018.

Kontakta gärna

Trafikingenjör Sofie Svensson
0300-83 52 89
sofie.svensson@kungsbacka.se