Fjärås

Allatorp VA-ledningsnät

Vi förstärker ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten (avlopp). Sträckningen framgår av kartan ovan.

Arbetet påbörjades i augusti 2018 och beräknas klart november 2018.

Entreprenör: Jord & Berg AB.

 

Mer information

Projektledare Kungsbacka kommun
Mathias Pedersen

0300-83 88 81
mathias.pedersen@kungsbacka.se