Fjärås

Fjärås-Klev vattenledning

Fjärås-Klev etapp 2

Vattenledningen mellan Fjärås och Klev behöver bytas ut eftersom ledningssträckan har drabbats av många läckor. För att förbättra kapaciteten och möjliggöra reservvattenförsörjning mellan Varberg och Kungsbacka krävs samtidigt en uppdimensionering.

Vissa delar av sträckan har redan bytts ut till dimension 400 mm i samband med dubbelspårsutbyggnaden av järnvägen.

Ny vattenledning, totalt cirka 5,4 km, ska utföras med styrd borrning på större delen av sträckan. Vid start och slutpunkter för styrd borrning kommer schakt att utföras för att koppla ihop ledningar. Tryckspillvattenledning anläggs på en sträcka av 1,6 km.

Tidplan

Start för utbyggnad av VA- anläggningar vecka 35-36 2018. VA-arbeten startar vid Norra Torpavägen.

Färdigställande av entreprenaden vecka 21 2019.

Kontakta gärna

Projektledare Margarita Kouzina
0300-83 41 19
margarita.kouzina@kungsbacka.se

Byggledare Stefan Jiverö
0733-61 95 54

Entreprenör Västmark AB
Platschef Peter Söderlund 
0735-17 94 60