Frillesås

Rya verksamhetsområde

Aktuellt

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet november 2016. Nästa steg är att Byggnadsnämnden tar fram ett förslag till detaljplan.

Beskrivning

Kungsbacka kommun har utrett ett antal lämpliga områden för etablering av verksamheter i kommunen. Programområdet ligger öster om Frillesås samhälle, mellan Almedalsvägen och Frillesåsvägen och består idag av en blandning av åker och betesmark på totalt cirka 25 hektar. Marken ägs av kommunen. 

Det här ska planläggas

  • Verksamheter

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna