Frillesås

Sintorp 4:26

Aktuellt

Nu har du möjlighet att tycka till om detaljplanen för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås. Samrådet pågår 19 mars till 16 april 2019. 

Skicka in dina synpunkter

Skicka dina synpunkter så vi har dem senast 16 april 2019. Du kan skicka via e-post eller till vår postadress: 

samhallsbyggnadskontoret
@kungsbacka.se

eller

Kungsbacka kommun, 
samhällsbyggnadskontoret 
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

Planarbete initierades med tidigare fastighetsägare men pausades på grund av ägarbyte. Derome har förvärvat rubricerade fastigheter.

Det här ska planläggas

Nytt bostadsområde inom fastigheterna Sintorp 4:26 i Frillesås med tillägget att kommunen inte har krav på bevarande av kyrkobyggnaden samt att området maximalt ska omfatta 20 bostäder

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna