Frillesås

Sintorp 4:26

Aktuellt

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag 26 maj 2015 att upprätta förslag till detaljplan i enlighet med godkänt planprogram för nytt bostadsområde inom fastigheterna Sintorp 4:26 i Frillesås efter hemställan från kommunstyrelsen.

Beskrivning

Planarbete initierades med tidigare fastighetsägare men pausades på grund av ägarbyte. Derome har förvärvat rubricerade fastigheter.

Det här ska planläggas

Nytt bostadsområde inom fastigheterna Sintorp 4:26 i Frillesås med tillägget att kommunen inte har krav på bevarande av kyrkobyggnaden samt att området maximalt ska omfatta 20 bostäder

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna