Frillesås

Sintorp 4:26

Aktuellt

Samråd kring förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås har avslutats. De synpunkter som kom in under samrådet kommer att nu att hanteras och sammanställas som underlag i det fortsatta planarbetet. 

Beskrivning

Planarbete initierades med tidigare fastighetsägare men pausades på grund av ägarbyte. Derome har förvärvat rubricerade fastigheter.

Det här ska planläggas

Nytt bostadsområde inom fastigheterna Sintorp 4:26 i Frillesås med tillägget att kommunen inte har krav på bevarande av kyrkobyggnaden samt att området maximalt ska omfatta 20 bostäder

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna