Frillesås

Sintorp 4:26, bostäder

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för Sintorp 4:26 har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av 20 bostäder inom fastigheten. 

Planarbete initierades med tidigare fastighetsägare men pausades på grund av ägarbyte. Derome har förvärvat rubricerad fastighet.

Det här ska planläggas

Nytt bostadsområde inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås med tillägget att kommunen inte har krav på bevarande av kyrkobyggnaden samt att området maximalt ska omfatta 20 bostäder

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna