Frillesås

Sintorp 4:26, bostäder

Aktuellt

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden 12 december 2019. Beslut om antagande har överklagats.

Ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av 20 bostäder inom fastigheten. 

Planarbete initierades med tidigare fastighetsägare men pausades på grund av ägarbyte. Derome har förvärvat rubricerad fastighet.

Det här ska planläggas

Nytt bostadsområde inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås med tillägget att kommunen inte har krav på bevarande av kyrkobyggnaden samt att området maximalt ska omfatta 20 bostäder

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna