Frillesås

Frillesås Rya 1:216 & 1:132

Aktuellt

Samråd för Frillesås Rya 1:216 och 1:132 har varit under hösten 2018. Nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in. 

Beskrivning

Planområdet ligger i centrala Frillesås intill korsningen mellan Göteborgsvägen och Torstensviksväg. Planområdet består idag av kvartersmark på cirka 6000m2 samt allmänplatsmark på cirka 1500m2. Detaljplanen syftar till att utreda förutsättningarna för en utbyggnad/omstrukturering av verksamhetsbyggnaderna vid torget samt att vitalisera torgytan.

Status och dokument

Kontakta gärna