Frillesås

Frillesås-Rya 1:254, höglager

Aktuellt

Granskning har varit under hösten 2018 och nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in.    

Detta planeras

Uppdraget innebär att möjliggöra för en nybyggnad av ett höglager i ett befi ntligt verksamhetsområde. Syftet med planen är att öka byggnadshöjden från 8 meter till 30 meter inom fastigheten genom ett tillägg till planbestämmelserna i gällande planer för LFP35 och LFP38. Fastighetsägaren önskar att bygga ett automatiserat höglager för pallar. Ett höglager består av ett antal gångar med pallställ.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna