Frillesås

Frillesås-Rya 4:50

Aktuellt

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 11 oktober 2018. Om ingen överklagar planen vinner detaljplanen laga kraft den 6 november 2018.

Detta ska planläggas

Detaljplanen innebär att en tillfart samt byggrätt för förråd/garage möjliggörs.

Status och dokument

Kontakta gärna