Frillesås

Temporär återvinningscentral

Kommunen planerar att anlägga en temporär återvinningscentral i Frillesås. Syftet är att ersätta återvinningscentralen i Åsa som kommer att stängas eftersom närliggande Åsa gårdsskola behöver utrymme för fler lokaler.

Den temporära återvinningscentralen har fått bygglov som gäller i maximalt fem år. Återvinningscentralen kommer att ligga längst in på Rya Industriväg, granne med företaget Benders AB.

Tidplan

Den nuvarande återvinningscentralen i Åsa kommer att vara stängd från och med måndag 25 november 2019. Den temporära återvinningscentralen i Frillesås kan tidigast stå färdig i början av januari 2020. När vi kan öppna beror på flera faktorer, bland annat handläggningstid för startbesked och eventuella överklaganden. Även väderleken spelar in för när vi kan asfaltera.

Hänvisar till Barnamossen och Klovsten

Under tiden Åsa återvinningscentral har stängt och tills den temporära återvinningscentralen i Frillesås öppnar, hänvisar vi besökare till återvinningscentralerna Barnamossen och Klovsten.

Mer information

Verksamhetschef Lennart Torgerson
0300-83 41 07
lennart.torgerson@kungsbacka.se