Kullavik

Bångsbo

Beskrivning

Planprogrammet har varit på samråd och Kommunstyrelsen väntas fatta beslut under hösten 2017 om eventuellt fortsatt arbete. Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för att anlägga två byggnader för företagshotell i anslutning till en befintlig veterinärklinik i ett bostadsområde i Kullavik.

Programområdet ligger i norra delen av Kullavik, väster om Gamla Särövägen, riksväg 953.

Planprogrammet föreslår att det ska vara möjligt att bygga upp till tre våningar höga byggnader inom området för att samspela med omgivande småskaliga villabebyggelsen. De användningar  som företagshotell kan omfatta  anses lämpliga att möjliggöra inom området och är icke-störande verksamheter så som kontor och vård.

Exploatör

Fastighetsägarna till Bångsbo 1:21

Status och dokument

Kontakta gärna