Kullavik

Kyvik 1:119 m.fl.

Aktuellt

Arbetet med planprogrammet har påbörjats. Vi beräknar kunna hålla programsamråd under 2020.  

Beskrivning 

Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för ny bebyggelse i området. I planprogrammet kommer bland annat övergripande förutsättningar för dagvatten, trafik, VA, naturvärden, översvämning och arkeologi att utredas.

Status och dokument

Kontakta gärna