Kullavik

Foto: Kungsbacka kommun

Sandlyckan

Aktuellt 

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2015 och har vunnit laga kraft. Du hittar handlingarna här till höger.

Både småhus och flerbostadshus

Fastighetsägaren Derome Hus AB vill bygga en blandning av småhus och flerbostadshus i anslutning till Gamla Särövägen, totalt cirka 110 bostäder. Äldreomsorgen har även beställt ett äldreboende med cirka 60 lägenheter. Det blir också ett gruppboende med 6 lägenheter. Förskolan som finns idag på området behålls, men det gamla boningshuset med tillhörande gård rivs och ersätts med nya bostäder.

Förbättrad busshållplats

Busshållplatsen på Gamla Särövägen flyttar söderut, vilket ökar närheten till hållplats för boende i det nya området. Hållplatsen kommer att rustas upp med nya busskurer och nya cykelställ. Tillgängligheten kommer också att förbättras på den. 

Byggstart

Utbyggnad pågår.

Exploatör

Derome
info@derome.se, 0340-66 64 00

Status och dokument

Kontakta gärna