Kullavik

VA-sanering Torred

Torred etapp 2 och 3

Projekteringen pågår. Upphandling av entreprenaden planeras preliminärt till våren 2019. Start för utbyggnad av VA-anläggningar planeras preliminärt till hösten 2019 (etapp 2) och våren 2020 (etapp 3).

Färdigställande av entreprenaden planeras preliminärt till hösten 2020 (etapp 2) och våren 2021 (etapp 3).

Inkoppling av vatten och avlopp

Entreprenaden innebär att Teknik drar ledningar och upprättar förbindelsepunkter, vilka framgår av den VA-karta fastighetsägaren får när vår entreprenad är färdig. Fastighetsägaren utför och bekostar sedan ledningsdragning mellan kommunens förbindelsepunkt och huset.

Ledningsdragning och inkoppling måste utföras fackmannamässigt, och arbetet ska besiktigas och godkännas av Tekniks kontrollant innan den får börja användas. Innan vi kopplar på fastigheten måste även anläggningsavgiften vara betald.

Mer information om VA-sanering

Kontakta gärna

Projekteringsingenjör Margarita Kouzina
0300-83 41 19
margarita.kouzina@kungsbacka.se