Kullavik

VA-sanering Torred

Torred etapp 2 och 3

VA- anläggningar inom Torred etapp 2 och 3 kommer att byggas samtidigt och av samma entreprenör via ramavtal. Start för utbyggnad planeras preliminärt i december 2019. För att få tillträde till arbetsområdet krävs det lantmäteriets beslut.

Lantmäteriet kallade alla berörda i frågan till ledningsförrättningsmöte den 15 augusti 2019.

Entreprenaden för Torred etapp 2 och 3 beräknas vara avslutade preliminärt i september 2021. Fastighetsägare kommer att få möjlighet för VA-anslutning preliminärt vid årsskifte 2021-2022.

Inkoppling av vatten och avlopp

Entreprenaden innebär att Teknik drar ledningar och upprättar förbindelsepunkter, vilka framgår av den VA-karta fastighetsägaren får när vår entreprenad är färdig. Fastighetsägaren utför och bekostar sedan ledningsdragning mellan kommunens förbindelsepunkt och huset.

Ledningsdragning och inkoppling måste utföras fackmannamässigt, och arbetet ska besiktigas och godkännas av Tekniks kontrollant innan den får börja användas. Innan vi kopplar på fastigheten måste även anläggningsavgiften vara betald.

Mer information om VA-sanering

Kontakta gärna

Projektledare
Joakim Ekberg
joakim.ekberg@kungsbacka.se
0300-83 50 24

Byggledare
Martin Lundahl
martin.lundahl@kungsbacka.se
0300-83 32 54