Kullavik

Nu kan du tycka till

 Samråd 19 dec-16 jan

Bångsbo 2:1, upphävandeplan

Aktuellt

Nu kan du tycka till om upphävande av detaljplan för Bångsbo 2:1. Samråd pågår 19 december till 16 januari 2019.

Tyck till

Synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast 16 januari 2019. Du kan skicka till vår e-postadress eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Status och dokument

Kontakta gärna