Kullavik

Bångsbo 2:1, upphävandeplan

Aktuellt

Samrådet har varit och nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in. Upphävandeplanen väntas gå upp för antagande i mars. 

 

Status och dokument

Kontakta gärna