Kullavik

Kyvik 4:194 m fl, gruppbostad och förskola

Aktuellt

Detaljplan för Kyvik 4:194 m.fl. blev antagen av byggnadsnämnden 24 oktober 2019 och vann laga kraft 2 januari 2020. Det nya plannamnet är SP173. 

Beskrivning

Fastigheterna behöver användas som korttidsboende för barn/ungdomar med funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar 10 till 15 barn upp till 18 år. Nuvarande detaljplan medger förskola. Den nya detaljplanens syfte är att utöver nuvarande användningsområde även planlägga för gruppbostad. Planområdet ligger i Kullaviks centrum och omfattar drygt 3 400 kvadratmeter.

Exploatör

Kungsbacka kommun

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna