Kullavik

Nu kan du tycka till

Samråd 7-28 maj 2019

Kyvik 4:194 m fl, gruppbostad och förskola

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplanen för Kyvik 4:194 med flera. Samråd pågår mellan 7-28 maj 2019. Handlingarna finns att titta på här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Synpunkter ska kommit in skriftligen senast 28 maj 2019. Du kan skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

eller

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

Fastigheterna behöver användas som korttidsboende för barn/ungdomar med funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar 10 till 15 barn upp till 18 år. Nuvarande detaljplan medger förskola. Den nya detaljplanens syfte är att utöver nuvarande användningsområde även planlägga för gruppbostad. Planområdet ligger i Kullaviks centrum och omfattar drygt 3 400 kvadratmeter.

Det här ska planläggas

Planlägga för gruppbostad och förskola.

Tidplan

Detaljplanen beräknas bli antagen under tredje kvartalet 2019.

Exploatör

Kungsbacka kommun

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna