Kullavik

Malevik 1:6

Aktuellt

Granskning har varit under hösten 2018 och nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in.    

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ytterligare en bostadsfastighet inom planområdet.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna